چشم انداز

دستیابی به دانش تجاری سازی فناوری در 5 سال آینده و نشر آن برای کمک و ارتقا شرکت های دانش بنیان کشور عزیزمان ایران.

ماموریت

ارائه خدمات مدیریتی در تمامی حوزه های سازمان با محور حل مسئله به صورت اثربخش.

ارزش ها

رعایت اصول اخلاقی در حیطه ی ارائه خدمات مهندسی مدیریت، پاسخ گویی به مشتریان و رعایت کیفیت خدمات

اهداف راهبردی

 برقراری ارتباط با پارک ها و مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان به منظور ارائه خدمات و جذب نیروی های متخصص و جوان از برترین دانشگاه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی در ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های شرکت های دانش بنیان می باشیم.

انجمن مشاوران مدیریت ایران

به عنوان یک عضو حقیقی انجمن مشاوران مدیریت ایران به ارائه خدمات تخصصی مشاوره مدیریت میپردازیم.

کریدور فناوری

با حضور در کوریدور فناوری دانشگاه تهران خدمات تجاری سازی فناوری را در راستای تحقق ایده تا بازار ارائه می دهیم.

مرکز فن بازار ملی ایران

کارگزار طرح لینزینگ محصولات شرکت های دانش بنیان جهت ارائه تسهیلات 9 درصد به خریداران می باشیم.

انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

به عنوان یک عضو حقیقی انجمن تحقیقات بازاریابی ایران به ارائه خدمات تخصصی بازاریابی میپردازیم.

آخرین اخبار

برخی از مشتریان ما